Wijkdeal De Wijert

Wijkdeal De Wijert is een afspraak. Een afspraak tussen bewoners van De Wijert tussen bewoners van De Wijert en de gemeente Groningen, WIJ De Wijert, Platform De Wijert, MFC De Wijert, woningcorporaties, Fruitcafé De Helpende Hand, diverse onderwijsinstellingen en meerdere ondernemers. Iedere nieuwe partij die aan wil haken is natuurlijk van harte welkom. De afspraak is samen te werken in en aan de wijk om deze naar een hoger plan te tillen.

Vanuit het thema meedoen en samenzijn binnen Wijkdeal De Wijert wordt er nagedacht en gewerkt aan een “bewonersbedrijf” met verschillende diensten voor en door de buurt. Dit wordt opgezet vanuit Fruitcafé De Helpende Hand onder deze buurtsamenwerking van de Wijkdeal. Dit doen we zodat we goed met alle belangrijke partners samen kunnen werken en om elkaar te versterken waar nodig.